EXPERTS EN COMUNICACIO VISUAL
MRM COMUNICACIÓ VISUAL | INFO@MRMCOMUNICACIOVISUAL.COM
Inici

 

            

                                   

 

                  

                              

 

El llenguatge visual fa referència al conjunt d'elements gramaticals i sintàctics que operen en qualsevol imatge visual. Podríem entendre per llenguatge visual, al conjunt de principis que regeixen les imatges i que poden ser de gran utilitat a els qui les produeixen.
Al llarg de la història s'ha anat determinant algunes qualitats de la imatge, que en definitiva han anat definint les seves propietats com a llenguatge autònom. Algunes d'aquestes propietats tenen a veure amb la sintaxi de la imatge, això és, les relacions que sorgeixen entre diverses imatges quan estan relacionades visualment.

Quan parlem de comunicació visual no podem limitar-nos a un únic tema, ja que el concepte comunicació visual pot ser tractat des de diverses perspectives. En aquest procés intervenen els següents conceptes clau:
Emissor: qui emet el missatge.
Receptor: qui rep el missatge.
Missatge: el que es transmet.
Codi: conjunt de normes i procediments que relacionen significants 1 amb significats 2

Ajudem a comunicar-te visualment!

 FES-TE VEURE!!!

^